letem-svetem.eu

Penzion Na Lukách
Let balónem od 450,- Kč měsíčně

Otázky a odpovědi

ČAS

Let balónem trvá přibližně 1 hodinu (od 50 do 70 minut podle podmínek pro přistání). Celý program trvá přibližně 3 hodiny a kontaktováni budete 1-2 dny před letem a následně bude daný den let ještě potvrzen. 

PROGRAM

Zvolíme místo startu balónu, dostačuje plocha 50x50m. Její vhodnost však závisí na místních podmínkách pro použití volných ploch nebo pozemku. Místo startu si můžete určit při zakoupení 3 a více letenek nebo pokud je ve Vaší lokalitě námi naplánovaný let. Pokud budete mít zájem, aby Vaši příbuzní či známí, kteří Vás budou doprovázet během letu balónem, získali excelentní záběry, provedeme těsně nad jejich hlavami nízký průlet.
Po přistání na bezpečném místě na Vás čeká tradiční rituál, který dodržují balonáři všude na světě - křest nových vzduchoplavců. Ten je doprovázen malou přednáškou z historie vzduchoplavby, pasováním do šlechtického stavu a oslavou šampaňským. V ceně letenky je povinné pojištění dle norem EU.

PODMÍNKY

Lety - vzhledem k termickým proudům - probíhají vždy pouze ráno a večer. Po dobu letu lze fotit, filmovat i telefonovat. Děti doporučujeme brát do koše od takového věku, aby pro ně let balonem už byl zážitek, jinak let věkově není omezen. Děti do 12 let vždy musí být v doprovodu rodiče nebo zákonného zástupce.

Lety balonem je vhodné objednávat s předstihem 1 až 2 měsíce pro výběr vhodných letových podmínek.

POČASÍ

Lety balónem nelze provádět při velké oblačnosti, silném nebo nárazovém větru a za deště. V takovém případě automaticky lety přesouváme na jiné možné termíny a kontaktováni budete 1-2 dny před možným letem.

OBLEČENÍ

Doporučujeme se obléknout jeko na pěší tůru, pohodlné sportovní oblečení a pevné boty. V balónu je během letu stejná teplota jako na zemi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZIMNÍ LETY

Lety v zimním období (prosinec, leden, únor) provádíme v průběhu celého dne, pokud jsou příznivé podmínky.
Teplota v koši balónu při letu je stejná jako na zemi. Při letu je pocitově tepleji, neboť jste unášeni větrem a v koši je úplné bezvětří.
Lety v zimně nad zasněženou krajinou jsou pohádkově krásné !
Když se trošinku zasníte ... zjistíte, že s napětím čekáte, kde se mezi třpytícím sněhem na zasněžené krajině zjeví pohádková popelka na bílém koni...

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Všeobecné obchodní podmínky
na vyhlídkový let balónem s firmou Tomáš Vomáčka (dále jen provozovatel)
1. Let je možný pouze s platnou letenkou. Letenka je platná až po zaplacení. Platnost letenek je 3 roky ode dne prodeje.
2. Objednávkou letenky nebo prodávaného zboží souhlasí kupující s tím, že údaje o jeho osobě budou u provozovatele uchovávány v souladu s příslušnými zákony o ochraně dat. Provozovatel se zavazuje, že bude používat tyto údaje pouze pro vlastní vyhodnocení a nebude je předávat dále třetím osobám.
3. Smluvními stranami při nákupu letenek je firma Tomáš Vomáčka a příslušný kupující.
4. Letenky nebo dárkové certifikáty prodávané provozovatelem opravňují k letu balónem v trvání cca 1 hodiny (nebo podle druhu letu) a zahrnují tradiční křest s vystavením křestního listu balónového vzduchoplavce. V ceně je zahrnuto zákonem stanovené pojištění pasažéru.
5. Po obdržení své letenky nebo dárkového poukazu prosím volejte na telefonní číslo 
604 337 844 nebo 773 676 202, abychom dohodli termín startu. Termín startu může být rovněž potvrzen elektronickou poštou na adrese balon@letem-svetem.eu. Pokud by nemohl být termín z důvodů povětrnostních podmínek dodržen, bude dohodnut náhradní termín tak, aby se let balónem mohl uskutečnit.
6. V den startu se ještě jednou v době, která je dohodnuta při sjednávání termínu, vzájemně telefonicky potvrzuje platnost letu v závislosti na počasí k provedení bezpečného letu. Zajistíme aktuální leteckou předpověď počasí, která rozhodne o tom, zda a ze kterého startovacího místa se vzneseme. Srážky, silný vítr, eventuální varovné předpovědi počasí start neumožňují. Mějte prosím pochopení pro to, že v zájmu krásného a bezpečného letu muže pouze pilot rozhodovat o tom, zda a odkud se start uskuteční. Největší význam je zde kladen na Vaši bezpečnost.
7. Pokud byste v dohodnutém termínu nemohli akci uskutečnit, uvědomte nás prosím minimálně 24 hodin předem. Jinak jste povinni určit za sebe náhradní osobu, nebo Vaše letenka propadá. Naše letenky jsou přenosné, nebudeme Vám účtovat žádné dodatečné náklady v případe, že za sebe určíte náhradní osobu. Tuto skutečnost je ale důležitě nám telefonicky sdělit, abychom si tuto změnu mohli zaznamenat.  V případe, že se na místo setkání nedostavíte přesně, jste za to jako cestující sám odpovědný. Nedostavíte-li se, má to za následek ztrátu zaplacené letenky bez náhrady.
8. Z bezpečnostních důvodů nemohou být přepravovány těhotné ženy a děti o výšce méně než 130cm. Náš doporučený věk pro let balónem pro děti je od 10 let. Od tohoto věku není žádná věkem podmíněná pevná hranice, rozhodující je individuální fyzický stav. Mladiství ve věku do 18 let musí mít doprovod dospělé odpovědné osoby. Před startem by se měli se svým ošetřujícím lékařem poradit pasažéři s onemocněním srdce, krevního oběhu a s plicním onemocněním. Informujte nás prosím předem o eventuálních omezeních, případně o své snížené pohyblivosti (kolena, kyčle ... ). Starší osoby by se mely při rozhovoru s námi nechat informovat o možném riziku. Přeprava muže být odmítnuta, existuje-li podezření na požití alkoholu nebo návykových látek před letem - zaplacená letenka v takovém případe propadá bez náhrady.
9. Oblečení na let je takové jako byste chtěli ve stejné roční době podniknout pěší výlet. Vhodné je oblečení z přírodních materiálu, nikoliv nové. Bezpodmínečně nutné jsou pevné boty bez podpatku. V případe oblečení či obuvi, které je nepřiměřené účelu, můžete být velitelem balónu z přepravy vyloučeni.
10. Filmování a fotografování je povoleno. Pouze domácí video pro vlastní potřebu. Komerční filmování nebo fotodokumentace - dle zvláštních podmínek. Za kamery, brýle a fotoaparáty však nepřebíráme žádné ručení. Vezme-li cestující uvedené předměty s sebou, pak je sám odpovědný za jejich opatrování během celého letu balónu, včetně fáze přípravy, startu a přistání, jakož i během jízdy autem na místo startu a z místa přistání zpět na místo setkání. Za poškození a zranění způsobená přístroji některého z účastníků ručí účastník, který veze tyto přístroje s sebou.
11. Při přípravě ke startu, při startu samotném, během letu balónem a především při přistání Vám velitel balónu každému osobně udělí pokyny, jak se chovat. V zájmu bezproblémového a bezpečného průběhu letu musí být všechny pokyny velitele balónu respektovány. Jestliže s tím budete souhlasit, můžete se spolu s velitelem balónu podílet na přípravě k letu a na činnostech po přistání balónu.
12. Nezapomeňte prosím na to, že v doprovodném vozidle při zpáteční cestě z místa přistání mají místo pouze cestující balónu. Přátelé, známí nebo rodinní příslušníci mohou sledovat pasažéry ve vlastním voze. V některých případech je nutné, aby náš doprovod pro naložení a odvoz balónu najel na pole nebo louky. Prosíme Vás, abyste osoby, které pojedou za Vámi, upozornili na to, že se svými vozidly musí v každém případe zůstat na silnicích či cestách.
13. V jednotlivých případech muže provozovatel pro realizaci letu použít jako náhradu jinou firmu pro realizaci balonového letu, který splňuje stejné právní předpoklady zákona o civilním letectví. Ručení přejímá v tomto případě tato pověřená firma. Ručení velitele balonového letu se řídí dle platných zákonu o civilním letectví.
14. Podle leteckého zákona jsou cestující povinni podrobit se bezpečnostní prohlídce, aby se vyloučila možnost přepravy nebezpečných předmětů.
15. Škodní případy a zranění musí být neprodleně oznámeny pilotovi nebo provozovateli.
16. Klient muže během platnosti letenky požádat o její stornování a vrácení peněz. Storno objednávky je vyřízeno do 2 týdnů od zaslané informace o zrušení objednávky na email: balon@letem-svetem.eu. Peníze se vrací osobě nebo firmě, která letenku zakoupila při odevzdání/vrácení letenek. Provozovatel si při stornu účtuje manipulační poplatek 1.000,- Kč za jednu letenku.
17. Pokud je některé z ustanovení těchto obchodních a přepravních podmínek neúčinné, zůstávají tím ostatní ustanovení nedotčena.

design © 2009 - 2010 • www.regrafika.cz